Nyrs y Practis

Oes gennych chi ddiddordeb ymuno ag un o'r timau ymarfer ym Mhowys?

Rydym yn falch o gynnig swydd Nyrs y Practis am 24-37 awr yr wythnos gyda’n tîm cyfeillgar sy’n canolbwyntio ar gleifion ym Meddygfa Llandrindod.

24-37 awr Cyflenwi dros gyfnod Mamolaeth ⎸ Meddygfa Llandrindod

Crynodeb o’r swydd

Rydym yn recriwtio Nyrs y Practis i ymuno â’n tîm prysur presennol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn nyrs gofrestredig frwdfrydig, llawn cymhelliant gyda sgiliau cyfathrebu rhagorol.

  • Mae profiad o weithio ym maes gofal sylfaenol yn ddymunol.
  • Cyflenwi dros gyfnod mamolaeth o 12 mis
  • 24-37 awr yr wythnos
  • Dydd Llun – dydd Gwener yn hyblyg rhwng 08.00 a 18.00

    Dyddiad Cau – 6/11/23

Gallwch weld neu lawrlwytho swydd ddisgrifiad llawn trwy ddilyn y ddolen isod ↓

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd hon, gallwch gysylltu â ni yn uniongyrchol neu gallwch wneud cais ar wefan y practis.
Meddygfa Llandrindod

Rheolwr y Practis
Cath Mahon
cath.mahon2@wales.nhs.uk
01597 827982