Rheolwr y Practis

Oes gennych chi ddiddordeb ymuno ag un o'r timau ymarfer ym Mhowys?

Mae Meddygfa Stryd Wylcwm yn chwilio i benodi Rheolwr y Practis sy’n frwdfrydig, dibynadwy ac yn weithgar.

37.5 awr Llawn amser ⎸ Meddygfa Stryd Wylcwm

Crynodeb o’r swydd

Gan gydweithio gyda Phartneriaeth Meddygon Teulu ac arwain ein tîm gweinyddol, byddwch yn cefnogi’r gwaith o ddatblygu a chynnal y feddygfa a sicrhau bod ein cleifion yn parhau i dderbyn gofal o’r radd flaenaf.

Rydyn ni’n bractis blaengar iawn sy’n ymdrechu i barhau i wella ein gwasanaethau i’n cleifion. Rydyn ni’n gyffrous iawn i groesawu Rheolwr brwdfrydig i’r Practis er mwyn ein cefnogi ni wrth i’r feddygfa barhau i lwyddo a thyfu.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â thîm ymarfer sefydledig, os ydych yn teimlo bod hon yn rôl y byddai gennych ddiddordeb ynddi, byddem yn hapus i dderbyn unrhyw ymholiadau/cwestiynau anffurfiol.

Dyddiad Cau – 17/11/23

Gallwch weld neu lawrlwytho swydd ddisgrifiad llawn trwy ddilyn y ddolen isod ↓

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd hon, gallwch gysylltu â ni yn uniongyrchol neu gallwch wneud cais ar jobs.nhs.uk.

Rheolwr y Practis
Juliet Tyler
Juliet.tyler2@wales.nhs.uk
01547 528523