Cysylltwch â ni

Oes gennych chi ddiddordeb ymuno ag un o'r timau ymarfer ym Mhowys?

Yma yn Ymarfer ym Mhowys, rydym bob amser yn chwilio am aelodau tîm newydd sy’n frwdfrydig i ymuno â Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Os nad ydych wedi dod o hyd i swydd addas ar ein gwefan eto, mae croeso i chi gysylltu â ni a bydd un o’n tîm yn hapus i helpu. Ni waeth a ydych chi’n dymuno gweithio yn y timau ymarfer neu ym Mwrdd Iechyd Powys ehangach, anfonwch e-bost atom neu llenwch ein ffurflen gyswllt. Bydd un o’n tîm yn anelu at ymateb i chi o fewn 3 diwrnod gwaith.