Beicio Mynydd

Barod i gychwyn antur ar ddwy olwyn ym Mhowys?

Yn ymestyn o fynyddoedd eiriog Eryri, i gopaon garw’r Bannau Brycheiniog, Powys yw Cymru ar ei mwyaf gwyllt a bywiog ac nid yw ei llwybrau beicio mynydd yn eithriad.

Arbenigwr Beicio neu’n Newydd Arni ⎸ Mae Powys yn Barod i Chi

Hollol Syfrdanol

Er bod y dirwedd syfrdanol a garw yn eithriadol o ddeniadol, wrth feicio mynydd dros y math o dir rydych yn debygol o ddod ar ei draws ym Mhowys, mae’n well cadw at y llwybrau beicio dynodedig bob amser a gwirio’r bwrdd gwybodaeth ar ddechrau pob llwybr.

Mae digon o lwybrau ysgafn i roi cynnig arnynt, ond mae rhai llwybrau mor beryglus ag y maent yn hardd – Hollol syfrdanol, mewn mwy nag un ffordd.

Graddau anhawster, beth yw eich hoff liw?

Yn ôl Cyfoeth Naturiol Cymru, mae gan lwybrau cydnabyddedig gradd i ddangos pa mor anodd yw’r llwybrau trwy nodi lliwiau gwahanol. Er enghraifft, bydd gan lwybr coch fwrdd gwybodaeth wedi’i ysgrifennu mewn ysgrifen goch. Dyma’r pedwar gradd anhawster yn ôl lliw, felly byddwch chi’n gwybod beth i’w ddisgwyl cyn i chi ddechrau arni:

Gyda rhywbeth i bawb, mae Powys yn barod i chi

Ymunwch â’r timau ymarfer sy’n byw ac yn gweithio ym Mhowys yn barod ac os hoffech roi cynnig ar reidio dros y bryniau agored, llwybrau ymlaciol o gwmpas llynnoedd, neu lwybrau coedwig dychrynllyd, mae Powys yn barod i chi.

Dilynwch y botwm isod i ddarganfod mwy am yr hyn sydd gan Bowys i’w gynnig i chi yn eich gyrfa a’ch ffordd o fyw ↓

Arbenigwr Beicio neu’n Newydd Arni ⎸ Mae Powys yn Barod i Chi