Oes gennych chi ddiddordeb Gweithio ym Mhowys?

Ond heb ddod o hyd i swydd addas ar ein gwefan?

Os oes swydd ar y wefan hon sy’n dwyn eich sylw, neu os nad ydych wedi dod o hyd i swydd addas ond yn hoffi’r syniad o weithio ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys, ewch draw i’n dudalen gyswllt a bydd aelod o’r tîm yn hapus i helpu ↓

Darganfod Powys ⎸ Dod O Hyd I Swydd Sydd At Eich Dant Chi!

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

O hyd yn chwilio am aelodau newydd a brwdfrydig o’r tîm

Os ydych chi eisiau gweithio rhywle sydd wirioneddol yn cofleidio’r syniad o foderneiddio’r gweithlu Gofal Sylfaenol, edrychwch ddim pellach na Phowys.

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn cynnig llawer o gyfleoedd unigryw sy’n parhau i wthio’r ffiniau o fewn gofal iechyd gwledig. Rydym yn cynnig cyfleoedd cyffrous ar gyfer datblygu eich gyrfa ar bob lefel. O:

Os ydych chi’n chwilio am her ym maes Gofal Iechyd Sylfaenol, rydyn ni’n hyderus bydd gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys y swydd sy’n berffaith i chi!

Ymarfer ym Mhowys | O hyd yn chwilio am aelodau newydd a brwdfrydig o’r tîm